SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY disposa d’una extensa cartera d’entrenadors perfectament qualificats per desenvolupar tots els programes que oferim.

La majoria dels membres del cos tècnic de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY, han treballat en les etapes de formació del FC Barcelona. Alguns dels entrenadors són ex-jugadors professionals de la Lliga.

El perfil professional i personal dels membres del cos tècnis de SBYA és el següent:

 

  • Joves, majors d’edat, amb experiència en la docència del futbol en edat infantil i juvenil, i amb la corresponent llicència UEFA PRO/A, que els habilita per desenvolupar aquesta funció.
  • Perfectament capacitats per aplicar el mètode de teball de SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY i per aplicar els continguts del Corpus de SBYA, format per el codi de bones pràctiques, la política de protecció de menors i la política de prevenció de riscos laborals.
  • Habilitats comunicatives. Competència lingüística. Possibilitats de desenvolupar els programes en diferents idiomes, preferentment en Català, Castellà, Anglès i Francès.
  • Formació en qüestions relacionades amb l’equilibri emocional, la gestió de grups de treball, el lideratge, el coaching, la psicologia, etc.
  • Actitud apropiada: correcte en el tracte, bona presència, responsable, discret, treballador i amb un estil i hàbits de vida saludables.