WE PLAY SAFELY és una campanya ideada per SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY, que té com a objectiu principal facilitar als joves esportistes un espai on poder practicar el seu esport preferit de manera educativa, segura i saludable.

Aquesta campanya pretén incidir en tots els aspectes que envolten la pràctica de l’esport més popular del món, el futbol, en especial quan es tracta de practicants en les etapes d’iniciació, formació i perfeccionament.

A la vegada però, WE PLAY SAFELY és una proposta dirigida a totes aquelles persones, entitats, associacions, institucions, etc. que diàriament estan en contacte amb aquests joves esportistes, ja que la seva col·laboració és fonamental per tal d’assolir els objectius que persegueix la campanya WE PLAY SAFELY.

WE PLAY SAFELY se centra en tots aquells àmbits que poden incidir de manera positiva en el desenvolupament físic, emocional i esportiu dels joves, és a dir, en la voluntat de posar en valor totes aquelles eines de “construcció massiva” que tenim al nostre abast: l’ús d’una metodologia de treball adequada, la creació d’un entorn que afavoreixi la sana competència, la interrelació dels diferents entorns en els que es mouen, l’adquisició d’hàbits de vida saludable (alimentació, higiene, etc.), en definitiva, la formació com a eix central del creixement de l’individu, de la mà de professionals altament qualificats i de la màxima autoritat en el planeta futbol.

Es tracta, per tant, d’un projecte molt transversal, ja que abraça tots els estrats del futbol, des del més incipient al més avançat, des del més amateur al més professionalitzat, tota vegada que interpel·la a tots els actors: practicants, instructors, afeccionats i organitzadors.

WE PLAY SAFELY és un repte, una responsabilitat i una oportunitat per fer que el futbol esdevingui un esport noble, atractiu, divertit i educatiu, un idioma universal que uneixi persones, països i cultures.