SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY constitueix un model de gestió esportiva així com un programa d’entrenament basat en la metodologia de treball de SBYA, dissenyat per desenvolupar el talent de cada jugador (entrenament de jugadors entre 4 i 18 anys d’edat) per tal d’obtenir el major rendiment
possible dels equips en competició.

Per a aquest programa, SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY ha desenvolupat un mètode perfectament estructurat en etapes i nivells, mitjançant el qual es promou, d’una manera natural, el talent creatiu que cada jugador posseeix, a més de millorar el rendiment individual de cada jugador per tal d’aconseguir
els objectius fixats per l’equip al qual pertany.

SOCCER BARCELONA YOUTH ACADEMY disposa d’un dossier amb centenars de sessions d’entrenament i més de mil exercicis ordenats per etapes i per nivells, orientats a treballar aspectes fonamentals del futbol modern, com la presa de decisions, el joc de posició, etc. d’acord amb l’estil de joc que
volem transmetre.

Aquest programa ha estat dissenyat per atraure i desenvolupar el talent en les etapes formatives del futbol, ​​amb l’objectiu de millorar la competitivitat i el rendiment dels diferents equips fins aconseguir l’excel·lència a nivell esportiu.